تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

قیمت اسپیسر بتن

اسپیسر هارد فیکس یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد . دارای تحمل بار نقطه ای تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد و بیشترین مصرف آن در فونداسیون است و برای سایز میلگرد 10 تا 32 مناسب می باشد . 

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

500

8-32  mm

30 mm

Hardfix   30/8-32

400

8-24  mm

40 mm

Hardfix    40/8-32

400

16-32  mm

40 mm

Hardfix    40/8-32

500

8-24  mm

50 mm

Hardfix    50/8-32

500

16-32  mm

50 mm

Hardfix    50/8-32

300

16-32  mm

75 mm

Hardfix     75/8-32

200

16-32  mm

100 mm

Hardfix  100/8-32


اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر ماکس فیکس یا اسپیسر متوسط مناسب برای دال های بتنی و سازه های نمیه سنگین مانند پوتر و فونداسیون های با میلگردهای کوچکتر می باشد . دارای تحمل بار نقطه ای تا 200 کیلوگرم می باشد و برای سایز میلگرد 8 الی 20 تولید می شود .

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

1000

8-20 mm

25 mm

Maxifix    25/8-20

500

8-20  mm

30  mm

Maxifix    30/8-20

500

8-20  mm

35  mm

Maxifix    35/8-20

500

8-20  mm

40  mm

Maxifix    40/8-20

500

8-20  mm

50  mm

Maxifix    50/8-20

300

8-20  mm

75  mm

Maxifix    75/8-20


اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس یا اسپیسر سبک مناسب برای سازه هایی ماند یونولیت ، کرومیت ، یوبوت و سازه های سبک می باشد و دارای تحمل بار نقطه ای 40 کیلوگرم می باشد و برای میلگردهای 6 الی 16 مناسب است.

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

1500

6-18 mm

15 mm

Minifix 15/6-18

1500

6-18 mm

20 mm

Minifix 20/6-18

1000

6-18 mm

25 mm

Minifix 25/6-18

1000

6-18 mm

30 mm

Minifix 30/6-18

1000

6-18 mm

35 mm

Minifix 35/6-18

1000

6-18 mm

40 mm

Minifix 40/6-18

1000

6-18 mm

50 mm

Minifix 50/6-18

1000

6-18 mm

60 mm

Minifix 60/6-18

300

6-18 mm

75 mm

Minifix  75/6-18


اسپیسر دابل فیکس

اسپیسر دبل فیکس مناسب برای سازه های دومش می باشد که به صورت نر و ماده می باشد که در سایزهای مختلف تولید می باشد .

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

100

8-16 mm

30,65 mm

Doubelfix   30/65  

100

8-16 mm

30,80 mm

Doubelfix   30/80 

100

8-16 mm

30,100 mm

Doubelfix  30/100 

100

8-16 mm

40,110 mm

Doubelfix  40/110 

100

8-16 mm

40,130 mm

Doubelfix   40/130

100

8-16 mm

40,150 mm

Doubelfix  40/150


اسپیسر فلت فیکس

اسپیسر فلت فیکس دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسر می باشد و برای سازه های سبک مانند یونولیت استفاده می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از فرو رفتن اسپیسر در یونولیت می گردد.

جدول مشخصات

مدل

پوشش بتن

سایز میلگرد

بسته بندی

Flatfix 20/6-18

20 mm

6-18 mm

1000

Flatfix 25/6-18

25 mm

6-18 mm

1000

Flatfix 30/6-18

30 mm

6-18 mm

1000

Flatfix 40/6-18

40 mm

6-18 mm

500


اسپیسر یو فیکس

اسپیسر یو فیکس برای میلگردهای ازاد استفاده می شود و به دلیل نداشتن کارگیر در بالای آن اماکن قرار دادن انواع سایزهای اسپیسر بر روی آن می باشد .

 
جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

1000

Free

25

Ufix 25

1000

Free

30

Ufix 30

500

Free

40

Ufix 40

500

Free

50

Ufix 50


اسپیسر ساید فیکس

اسپیسر ساید فیکس جهت نصب میلگرد از بغل استفاده می شود . در مواردی که بنابر نظر ناظر تعداد اسپیسر کارشده کم می باشد این اسپیسرها از بغل به سازه اضافه می شوند .

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

1000

12-25 mm

30 mm

Sidefix 30/12-25

1000

12-25 mm

40 mm

Sidefix 40/12-25


اسپیسر راند فیکس

این اسپیسر در پروژه های بزرگ که از مش های آماده استفاده می کنند کاربرد دارد . و در سایزهای 2 سانت 2.5 سانت و 3 سانت تولید می شود .

 
جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

100

Free

20 mm

Roundfix 20

100

Free

25 mm

Roundfix 25

100

Free

30 mm

Roundfix 30


اسپیسرویل فیکس

اسپیسر ویل فیکس در سازه های عمودی مانند دیوار و ستون مورد استفاده قرار می گیرد . در سایزهای 2 سانت تا 7 سانت تولید می شود

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

1000

8-14 mm

15 mm

Wheelfix   15/8-14

1000

8-12 mm

20 mm

Wheelfix   20/8-12

1000

8-12 mm

25 mm

Wheelfix   25/8-12

500

12-16 mm

25 mm

Wheelfix   25/12-16

500

8-12 mm

30 mm

Wheelfix   30/8-12

250

8-12 mm

40 mm

Wheelfix   40/8-12

250

12-20 mm

40 mm

Wheelfix  40/12-20

150

8-12 mm

50 mm

Wheelfix   50/8-12

150

8-12 mm

50 mm

Wheelfix H   50/8-12

150

12-20 mm

50 mm

Wheelfix   50/12-20

75

12-20 mm

75 mm

Wheelfix   75/12-20

50

12-32 mm

100 mm

Wheelfix   100/12-32


اسپیسر کیج فیکس

اسپیسر کیج فیکس در قالب های لغزنده ، سیستم های شمع و پایه ها مورد استفاده قرار می گیرد

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

40

12-16 mm

75 mm

Cagefix O 75

40

12-16 mm

75 mm

Cagefix V 75


اسپیسر نیلینگ

اسپیسر نیلینگ باعث ایجاد کاور بتنی مناسب در تمام طول میلگرد و جلوگیری از خوردگی آن می شود .

جدول مشخصات

تعداد در کیسه

ضخامت میلگرد

پوشش بتن

مدل

200

6-32 mm

10 mm

Nailfix 10

200

6-32 mm

20 mm

Nailfix  20