تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

قوطی کلید پریز برقاین قطعه برای نصب کلید و پریز برق در دیوار های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت سفید و با مواد اولیه تولید می شود