تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

اسپیسر کیجاسپیسر کیج یا اسپیسر شمع برای قرار گیری در قفسه میلگد چاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و به دو صورت
 O   و V  تولید می شود .