تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

اسپیسر رانددر بعضی از پروژه های برگ برای افزایش سرعت کار از مش های آماده استفاده می شود . اسپیسر راند بهترین گزینه برای قرارگیری در زیر مش های آماده می باشد
.