تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

اسپیسر بلوک شیشه ایاسپیسر بلوک شیشه ای برای ایجاد فاصله دقیق بین بلوک های شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد